Diensten

Levering en installatie

Onze apparaten voor urologie en gynaecologie worden door Urotex Medical in overleg met de gebruikers, de technische dienst en de ICT-afdeling geplaatst en geïnstalleerd. Uitleg op locatie en begeleiding tot u vertrouwd bent met de bediening van de apparatuur behoort tot onze standaard service.

Reparaties op afroep

Mocht er een storing optreden in uw urodynamica-apparatuur, flowmeters, bladderscanners of cryo-apparatuur dan kunt u onze hulp te allen tijde inroepen. Reparaties worden uitgevoerd door onze eigen technische dienst in nauwe samenwerking met de fabrikant.

Indien mogelijk repareren wij ter plaatse. Mochten de werkzaamheden alleen in onze werkplaats of bij de fabrikant kunnen worden uitgevoerd, dan bestaat de mogelijkheid tijdelijk gebruik te maken van een vervangend apparaat.

Service- en onderhoudsovereenkomst

Wij adviseren een jaarlijkse controle, afstelling en kalibratie van uw urologische apparatuur.

Dit kan op afroep maar het is ook mogelijk hiertoe een service- en onderhoudsovereenkomst af te sluiten. Wij nemen dan jaarlijks contact op voor het uitvoeren van het reguliere onderhoud en kalibratie.

Gratis software updates en vervangende apparatuur

Uniek is dat bij het aangaan van een contract beschikbare software updates kosteloos worden geïnstalleerd.

Met een service- en onderhoudsovereenkomst bent u tevens verzekerd van snelle hulp bij storing en gratis leenapparatuur om de continuïteit op de werkvloer te waarborgen.